ערביי הגדה המערבית ואמנת ז'נבה

מאת: דן בבלי – עוסק בהיסטוריה, מצפה חרשים

50 שנה אחרי כיבוש השטחים, מדוע לא מובטח לתושבים הערבים הפלסטינים, לפחות תושבי הגדה המערבית, מעמד שוויוני בכבוד האדם וחירותו?

 

 

 

קברניטי ישראל, וראשי כוחות הביטחון, התרחקו מחשיבה על אחריותם הממלכתית בביצוע המוטל עליהם על-פי חוק, ומהתחשבות בתושבי השטחים. חוק היסוד "כבוד האדם וחירותו" נועד להגן על הערכים היסודיים של זכויות האדם בישראל, והוא אחד החוקים שנחקקו לתפארת במעגל חוקי מדינת ישראל. בין היתר נאמר בחוק היסוד הזה כי:

 

* אין פוגעים בחייו, בגופו, או בכבודו של אדם באשר הוא אדם.

* אין פוגעים בקניינו של אדם.

* כל אדם זכאי להגנה על חייו, על גופו ועל כבודו.

* כל אדם זכאי לפרטיות ולצנעת חייו.

* אין נכנסים לרשות היחיד שלא בהסכמתו.

* אין פוגעים בסוד שיחו של אדם, בכתביו או ברשימותיו.

 

 

כל הסעיפים האלה, ונוספים, האמורים להגן על האזרח הישראלי, תורמים בהחלט לדימוי הנאור של המדינה. אבל כבוד האדם וחירותו לא חל על התושב הערבי הפלסטיני בשטחים הכבושים בגדה המערבית. מעציב במיוחד כי 50 שנה לאחר כיבוש הגדה המערבית, אין כל סימן שהזכויות המוקנות על פי חוק יסוד "כבוד האדם וחירותו" לאזרחי מדינת ישראל – יחולו גם על התושבים הערבים בשטחים הכבושים. ההתעלמות מהחלת כבוד האדם וחירותו על מתיישבי הגדה המערבית מפגינה כאילו התושבים הפלסטינים משתייכים לזן נחות, חסר מעמד או זכויות.

 

 

אמנת ז'נבה הרביעית קובעת כי מדינה כובשת חייבת לדאוג לצרכים של תושבי השטחים שבשליטתה. בהתאם לכך, על הכוחות הכובשים מוטלת חובה לשמור על זכויות האדם של האוכלוסייה בשטחים, ועליהם להבטיח כמיטב יכולתם את קיום חיי השגרה ואת הסדרי הביטחון הציבוריים, תוך כיבוד המנהגים המקומיים. מחויב על הכוח הכובש לשמור על זכות החיים, על חופש תנועה, על הזכות לפרנסה, על הזכות לדיור, על הזכות לקניין, על הזכות להליך הוגן, על הזכות לטיפול רפואי ועל הזכות לתכנון סביבתי. הכוח הכובש רשאי להגביל את חופש התנועה של התושבים הכבושים, או להטיל סגר על שטח כבוש – רק אם פעולות אלה נחוצות לחלוטין להשגת יעדים צבאיים. אמנת ז'נבה גם קובעת איסור לענישה סביבתית, איסור על גירוש תושבים אל מחוץ לשטח הכבוש, ואיסור יישוב אזרחים של המדינה הכובשת – בשטחים הכבושים.

 

 

נציגי שלטון המדינה מתעלמים לחלוטין מהדברים שצוטטו לעיל. מעשית, אין ביכולתו של התושב הערבי לפנות לנציג המדינה לסעד או להבטחת ביטחונו. הנציג הישראלי בשטחים הכבושים מתעלם מחובתו להבטיח את ביטחונו של התושב הפלסטיני ושל בני למשפחתו. הכובש הישראלי אינו פועל למניעת הרס בית של התושב הפלסטיני או השחתת מקורות הכנסתו, בין אם אלה כרמים, או מרכזים מסחריים. שכיח שאדמות שאותן עיבד הפלסטיני במשך שנים נתפסות על-ידי השליט הישראלי, כפי ששכיח שהכובש מקים מחסומים, מונע מהתושב הפלסטיני לעבד את המטעים שבבעלותו, ומפעיל איסורים המקשים את חייו של הנכבש.

 

 

האם אין הנציגים בכנסת, נבחרי המפלגות הציוניות – לפחות נציגי כל מפלגות האופוזיציה – מזהים את העוולות שאותם מבצעים שליחיהם בשטחים? האם תמיכתם בהמשך ביצועי עיוותים אלה נובעים מאדישות, מרשעות או משניהם ביחד? האם באמת הח"כים מאמינים כי ניתן להמשיך ולראות בתושב הפלסטיני תת-אדם נחות חסר זכויות? לכמה זמן הח"כם יתמידו בהתעמרות מתמשכת זו?

 

 

 

 

 

3 תגובות עד עתה

 1. עודד
  #1

  ובכן –
  [ ] אין הנציגים בכנסת, נבחרי המפלגות הציוניות – לפחות נציגי כל מפלגות האופוזיציה – מזהים את העוולות שאותם מבצעים שליחיהם בשטחים. [ ] תמיכתם בהמשך ביצועי עיוותים אלה נובעים מאדישות, מרשעות או משניהם ביחד. [ ] באמת הח"כים מאמינים כי ניתן להמשיך ולראות בתושב הפלסטיני תת-אדם נחות חסר זכויות. [ – ] הח"כים יתמידו בהתעמרות מתמשכת זו.

 2. עודד ניב
  #2

  רוב הדברים מיושמים,
  גם אזרחי מדינת ישראל, לא חסינים מהפקעות, מהאזנות, מחיפושים, (אם יש חשד סביר נגדם).

 3. גדיש פלג
  #3

  אין צורך בהתפלפלויות משפטיות כדי לדעת, שאם
  הגדה המערבית היא שטח כבוש, אזי ההתנהלות הישראלית שם, כרוכה בהפרות אינסופיות של אמנת ג'נבה הרביעית. אם ישראל שולטת בגדה כדין, הרי שהמשטר שהיא מקיימת שם גרוע בהרבה מהאפרטהייד בדרום אפריקה ברגעיו השפלים ביותר,

הוספת תגובה

הקוראים מתבקשים להגיב בסגנון ראוי. תגובות עם דברי בלע לא יפורסמו.
מספר התווים בתגובה מוגבל ל - 500.


XHTML: ניתן להשתמש בתגים אלו: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>