"עקיבא-עקיבא, עשבים בלחייך ועדיין אין בן-דוד בא"

מאת: אריה ש' איסר – פרופ' למדעי כדור-הארץ

רבי עקיבא ראה במורד בר-כוזיבא, שנתכנה בר-כוכבא, את המשיח המובטח. התוצאה הייתה חורבן קשה ביותר. חוקרים מצאו שנהרגו שליש מהעם!

 

 

 

 

הילדים, הנוער והאוכלוסייה הדתית, חגגו השבוע את חג ל"ג בעומר – חלקם במוצאי-שבת וחלקם בראשון בערב – בהדלקת מדורות ובריקודים סביבן. "ספירת העומר" היא ספירה שמתחילה בלילה השני של חג הפסח, ונמשכת 49 ימים עד לחג השבועות, חג הביכורים. בחג זה הובאו אל בית המקדש (כשהיה קיים) אלומות השיבולים שנקצרו מהתבואה החדשה, כביכורים, בידי עובדי האדמה היהודים.

 

 

היום ה-33 – ה-ל"ג בעומר – נבחר כחג שמח, כיוון שבמרד ברומאים בהנהגת שמעון בר-כוכבא ובגיבוי רבי עקיבא, פסקה ביום זה (לפי המסורת) המגפה שפגעה בתלמידי רבי עקיבא; והדלקת המדורות קשורה למשואות שהדליקו על ראשי ההרים ראשי המורדים, כדי להעביר הודעה על פרוץ המרד. על-פי המסורת, ביום מותו ביקש רבי שמעון בר-יוחאי לגלות לחבריו סודות מספר הזוהר, אך לא הספיק וביתו נשרף. במקביל מתקיימת ליד קברו של בר-יוחאי בעיירה מירון שליד צפת "הילולת רבי שמעון בר-יוחאי", שבה משתתפים רבבות אנשים. איחוד נשמתו של בר-יוחאי עם העולמות העליונים הוא כעין חתונה, ומכאן התגלגל מנהג קיומה של הילולה – חתונה – על קברו של בר-יוחאי. בימי ספירת העומר, שהם ימי אבלות, לא נהוג להתחתן ולא לקיים שום חגיגה. ל"ג בעומר הוא הפסקה של יום בין ימי האבל, ובישראל נהוג ביום זה לקיים חתונות רבות. בימי ספירת העומר נהוג ביהדות הדתית לקיים מנהגי אבלות, על הריגת 12,000 מתלמידי רבי עקיבא ולוחמיו של בר-כוכבא, בידי הרומאים. לזכר המרד ברומאים נוהגים ילדי בתי-הספר ליצור קשתות וחיצים ולשחק במשחקי קליעה למטרה.

 

 

רבי עקיבא ראה במורד בר-כוזיבא, שנתכנה בר-כוכבא, את המשיח המובטח. התוצאה הייתה חורבן קשה ביותר, קשה מהחורבן שקדם לו. רוב החכמים התנגדו לעמדת רבי עקיבא, ואמרו לו: "עקיבא-עקיבא, עשבים בלחייך ועדיין אין בן-דוד בא". רבי עקיבא לא שעה לאזהרותיהם והקריב את תלמידיו על מזבח אמונתו במשיח החדש. הכישלון הנורא של המרד הודחק מהזיכרון ההיסטורי של העם, מלבד כמה רמזים – כמדורות ל"ג בעומר. ייתכן שבעקבות כישלון מרד זה, וכמה מרידות אחריו בתפוצות השונות, התגבשה השקפת העולם הרבנית, ושלטון הרבנים, להסתגר בגטו הרוחני. קח אולי נקבע פסק הלכה לשלילת רעיון גאולה שלא על ידי "משיח בן דוד", כניעה מראש לגזרות השלטון (כלומר "לא לעלות בחומה"), ואפילו ראיית הגזרות כאתגר ל"קידוש השם".

 

 

בעידן הנאורות החלו רוחות ההשכלה לחדור לגטו היהודי, והביאו לבריחה ממנו ולאימוץ השקפת עולם חילונית נאורה. ניטשה מסגרת החיים שבה "ההלכה" עונה על כל שאלות ההוויה, התפתחה אוכלוסייה יהודית משכילה חילונית, והתפכחו רבים מהיהודים מהאשליה שהחברה "הגויית" המשכילה תהיה מוכנה לקלוט את היהודי המתבולל ללא הסתייגות אנטישמית. בסופו של דבר הוקמה התנועה הציונית המדינית, והיא הקימה את מדינת ישראל. הרוב המכריע של הרבנים התנגדו לציונות, בראותם בה ערעור על המקובלות הבסיסיות שהתגבשו במשך שנות הגלות ואפשרו ליהודים להסתגל לחיים בגטו חברתי-דתי, נתונים לחסדיהם של השליטים. התנגדות רוב הרבנים בציונות מנעה הצטרפות המונית לתנועה הציונית, שנשארה נחלתם של מעטים.

 

בימינו חזרה התעוררות בקהל הדתי-משיחי, הפועל להחזיר לרבנים את עמדתם כקובעי דרך החיים בחברה היהודית. אם לא ייעשה דבר להרגיל את הרבנים לנהוג בכוח החוקים שנועדו לשמור על הדמוקרטיה – סופה של מדינת ישראל עלול להיות כסופו של מרד בר-כוכבא ורבי עקיבא, וכסופן של הקהילות באירופה שהונהגו על-ידי רבנים בהתאם ל"הלכה".

 
 

 

65 תגובות עד עתה

 1. אבנר
  #1

  פרופסור שלמה אבינרי:הגדרת מדינה היא:
  "מדינה היא מערכת של זיקות המסדירה את כל תת מערכות הזיקות ואינה מוסדרת ע"י אף אחת מהן".
  זו הגדרת הריבון.
  ליהודים הדתיים למיניהם יש ריבון נוסף=ריבון עולם.
  מבחינת רבים מהם הוא תמיד ניצב מעל המדינה.
  אחרים אומרים "דינא דמלכותא דינא",כלומר,מכורח המציאות הגלותית נאלץ היהודי לקבל את דין הגויים בקירבם חי עד…עד שהפער בין דין המדינה לדין אלוהיו היה גדול עד כשי אי יכולת להישמע לדין הממלכה היהודי היה מוכן למסור את נפשו-כמו שאיים החזון איש על ב.ג בעניין גיוס בנות
  המשך

 2. אבנר
  #2

  המשך
  כאן,בא"י,רבים מביניהם רואים בשלטון הדמוקרטיה וחוקי הגויים מצב בלתי נסבל ודורשים להחיל על המדינה את חוקי ההלכה וכך תעלם הסתירה המעכירה את דעתם וחייהם.
  כאשר,לא "אם",הם יהיו רוב לא תהיה להם עכבה לבטל את הדמוקרטיה ולהנהיג את חוקי ההלכה.
  כלומר-יעלו לשלטון על גבי הפלטפורמה הדמוקטית ואח"כ יבטלוהה.
  מאז התחלת ההתישבות הציונית המיעוט הדתי הקטן ידע לסחוט מהרוב את כבשת הרש שלו בהבטיחו את תמיכתו למי שיבטיח להם את התמיכה הגדולה היותר באינטרסים הסקטוריאליים שלהם.
  כך הפך ציבור קטן לממליך מלכים
  המשך

 3. אבנר
  #3

  המשך
  ולצבור לעצמו כוח פוליטי המיתרגם לכוח כלכלי התומך בהשגת כוח חברתי וחוזר חלילה.

 4. אריה ש. איסר
  #4

  אל נשכח שאם לא היהודים 'הגלותיים' הדתיים ששמרו על יהדותם למרות הרדיפות והטבח שעשו בהם הגויים מפעם לפעם, המורשת היהודית הייתה נעלמת.
  ביהדות הזו שלטו הרבנים שנתמכו על ידי ה'גבירים' ו'תרומות' של אנשי הקהילה למוסדות הציבור (בתי-כנסת, מקוואות, בתי זקנים וכ"ו).
  הציונות החלה כאשר החל 'אביב העמים' ושערי הגיטאות נפרצו. העם היושב בציון מייצג את אותו חלק ביהדות שהצליח גם לשמור על לאומיותו ויהדותו וגם לאמץ את המגמה להיות 'עם ככל העמים'.
  מה הלאה? ניל"י=נצח ישראל לא ישקר!!!

 5. אבנר
  #5

  פרופ' איסר-איזה אסון/קטסטרופה עולמית/קוסמית היתה מתרחשת אילו "המורשת היהודית היתה נעלמת"?
  ותיקון לדבריך,כתבת:"ביהדות הזו שלטו הרבנים…"ולא היא-הרבנים שלטו בצאן מרעיתם בעזרת היהדות ששימשה בידיהם כלי לשליטה.
  מכאן שהרצון לשלוט ולהפיק ממנו הנאות גרם לכך שרבנים פיקחים השתמשו ביהדות לשליטה בצאנם וכך נשמרה היהדות.
  ועוד דבר-התרבות היהודית המוכרת לנו היא תוצאה של אבולוציה שנמשכה כ-2000 שנים,כלומר,כלל לא ברור מה מהתרבות הבסיסית נותר היום או,לחילופין,מה בתרבות הגלותית הזו ראוי ומתאים לחיינו היום?

 6. פריץ היקה
  #6

  אחרי כשלון המרד של משיח השקר בר כוזיבא נגזרו על ישראל שלוש גזרות .בעם -ארצותי ובורותי, לא יודע אם חכמים או הגבורה עצמה גזרו: 1) לא לעלות בחומה .ז.א להקים מחדש עצמאות יהודית בדרכי העולם הזה,מה שעשתה הציונות המדינית.
  2) לא לדחוק את הקץ- לזרז באמצעים קבליים אנושים את הגאולה המשיחית . זה מה שעשו הרבנים לבית קוק החל מהראי׳׳ה אברהם ש,,ידע׳׳ שהציונות המדינית היא אתחלתא של הגאולה המשיחית והחלוצים החילונים הם ,,חמורו של משיח׳׳ וזה הבסיס האמוני של המתנחלים המשיחיסטיים.

 7. פריץ היקה
  #7

  המשך 3) שלא להתגרות בגויים אף כי אין איסור לשנוא אותם.על זה עובר הימין ביהדות . כל עוד :,,אין ישראל אומה אלא בתורתה בלבד׳׳ שזה היה המצב עד תקופת ההשכלה שמרו שלומי אמוני ישראל על 3 הגזרות. מכאן נובעת גם עמדת החרדים שראו בציונות המדינית כפירה בעיקר. ובן גוריון נאלץ ב1947 לותר להם בשאלות דת ומדינה ,כדי שלא יפעלו באו׳׳מ נגד הצעת החלוקה והקמת מדינה עברית בחלק של א׳׳י. אחרי 6.67 התחילו רבים מהם לנהות אחרי לאומנות יהודית ולתמוך בממשלות ימין תמורת אתנן שלטוני למעט נטורי קרתא והסטמרים.

 8. פריץ היקה
  #8

  המשך: כפי שהזכיר הכותב ,שהרוב הגדול של הרבנים האורתודוקסים-חרדים התנגד לציונות מדינית הם למרבה הצער התנגדו גם להגירה לאמריקה שבשעתו יכלה להציל עוד מליונים מהשואה בגלל ששם רוב היהודים השתחררו משלטון הרבנים . זו גם הסיבה שמייסד חב׳׳ד התפלל לנצחון הצאר הרוסי האנטישמי על נפוליון. כי במקום שיהודים קבלו שוויון זכויות , רבים מהם התרחקו מהדת והיהדות בכלל.

 9. גדיש פלג
  #9

  בניגוד למצב ברבע השני של המאה השנייה, היום האומרים "ביבנטרמן, ביבנטרמן עשבים בלחייכם ועדיין אין בן דוד בא" הם המיעוט. ככל שהם מעטים, קטנים סיכוייה של מדינת ישראל להמשיך ולהתקיים.

 10. אבנר
  #10

  הבת של טראמפ קיבלה מרבנים אישור מיוחד לטוס בשבת עם אבא שלה.
  "ון גוד ויל-שיסט אבייזם"="כשאלוהים רוצה-גם מטאטא יורה".
  http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4964393,00.html

 11. אבנר
  #11

  מבקר המדינה מתח ביקורת חריפה על מערך הכשרות.
  מחליא לקרוא ולהקשיב.
  הכשרות הוא דוגמא מצוינת לאבולוציה של דפוסי החיים בקהילות לא ריבוניות החוסות תחת שלטון זר שנע בין אדישות לעויונות אלימה ושבהרבה מקומות לא איפשר להם להתפרנס בפרנסות רגילות-המוצא-ממציאים תעסוקות כדי לספק פרנסה לעמך ותוצר הלוואי הוא כוח ושליטה של נציגי אלוהים על צאנם.
  זו עוד דוגמה כיצד עניין אישי-על מי אני סומך בעניין הכשרות גורר את המדינה למתחם שאסור לה להכנס אליו.
  ואכן,למרות שיש לרבנות הראשית מונופול על הענקת רשיון כשרות יש
  המשך

 12. אבנר
  #12

  המשך
  יש קבוצות שאינן מקבלות את כשרויות הרבנות הראשית וצורכות רק את הכשרות "שלהן" והמדינה מאפשרת זאת.
  אבל,היא אינה מאפשרת לכל אחד לנפק כשרות כמו במסעדות שמנסות להתקשר לגורמים שבעליהן סומך עליהם.
  כמו שאבי עליו השלום,שידע מה הוא אומר,אמר שאצלם הכל מתחיל ונגמר בכסף-כסף הוא אלוהיהם.
  http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4963639,00.html

 13. דב אהרונוב
  #13

  אבנר 10

  פרשת "ווטאר גייט"(מהדורה שניה) של טראמפ היא כה חמורה ומאיימת עליו,עד כדי כך-שנסיעתה של הבת איתו הפכה לפיקוח נפש וכידוע היטב-

  "פיקוח נפש דוחה שבת"

 14. אריה ש. איסר
  #14

  לאבנר
  אל נשכח שהכסף (והתכשיטים) היו האמצעי להבטיח את ההישרדות של היהודים בגלויות השונות בהן ליהודי לא הייתה רשות להיות בעלים של נכסי דלא ניידי.
  סבתי ז"ל מצד אבי שגרה בבית ישראל החזיקה את תכשיטיה ומטבעות זהב בשקית אותה הורידה בחבל לבור המים שבחצר בה היו שני בורות. האחד שימש לאגירת מים ובשני נשמרו התכשיטים ומטבעות הזהב.
  אריה איסר

 15. שרה
  #15

  אבנר 10 – 12
  1. בטלויזיה מופיע אחד כמומחה לענייני שחיתויות, מי, שבעצמו לקח חלק בשחיתויות, לפי עדותו הוא.
  אותו אחד, חושד באחרים שהם מונעים אך ורק מרדיפת בצע.
  זה עולמו.
  חשד כזה יכול לקרות כמובן גם למי שהוא עצמו ישר אך
  סופר לו שוב ושוב, למשל בתקשורת, על אחרים מסויימים, שהם אינם כאלה.
  לאחרונה פורסם על מסעדות שהגישו, שלא בידיעתן בהיותן חסרי השגחה, פגרי חמורים.
  ברור שישנם גם כאלה שהדבר לא מפריע להם.
  2. בקיאים בהלכה לא ילגלגו על ההיתר שקיבלה, אם אכן כך, בת הנשיא, אלא ידונו על כך הלכתית באופן רציני.

 16. אבנר
  #16

  פרופ' איסר-14
  אני לא שוכח.הסיפור אודות סבתך שבוודאי היה נכון לרבים,בארץ ובחו"ל מאשש את טענתי הסוציולוגית פוליטית בדבר חובת/הכרח הקיום/ההישרדות שהמציאו לנו בעזרת "ראש היהודי", היידענע קופ הידוע, המון פטנטים כדברי אורי זוהר בשיר משנת העשור למדינה ב-1958.
  שתי הבארות מזכירות לי את הבדיחה על התימני שניצל מהאוניה עליה הפליג והגיע לאי שומם.
  כעבור שנים גילו אותו נוסעי ספינה והוא הסביר להם אודות יצירותיו.בין הוא הראה להם בית כנסת ואח"כ עוד ב"כ.שאלוהו לשם מה שניים ותשובתו:בזה אני מתפלל ובשני לא תדרוך רגלי

 17. אבנר
  #17

  שרה-15
  שיחנו נע על שני קוים מקבילים ללא סיכוי להיפגש.
  בריאות וש.ש.

 18. מנחם שטיין
  #18

  לאבנר #10
  הכל נראה סתם קשקוש. את המטוס מטיס טייס גוי והיא לא מחללת שבת בכל התהליך הזה. בתנאים רגילים זה לא מתאים למנוחת שבת , אבל לא ראית כבר דתיים שלמשל שומרים עם רכב בשבת, או שנוסעים באמבולנס אל חולה?

  אבל לך יש איזה דחף לכתוב בלי סוף על מה שאין לך מושג, כשהמניעים שלך זה בעיה שלך.

 19. אבנר
  #19

  הר אבן-18
  בהנחה שאתה דתי מסוג כלשהו אז כמו שכתבתי-הכל מתחיל ונגמר אצלכם עם כוח שליטה וכסף ולהשגת מטרות אלו השמיים הם הגבול לתירוצים,הסברים,פירושים ושאר פליק פלאקים המסדירים,לכאורה,כל פירכה,עורלת לב מניפולציה וניצול התמימים.
  מה שברוב חוכמתך הסברת מאשש את טענתי-יש חוקים ויש מי שבכוחם לשחרר מכבליהם,כשצריך,עם תירוצים מומצאים מהיקב מהגורן ומהדמיון היוצר.
  כאן הטייס גוי,שם הוא שומר ובמקום אחר הוא נוסע באמבולנס.
  חיים בשקר מעוללים נפלאות לנפש המאמין.

 20. אבנר
  #20

  הר אבן-
  הרב גורן מספר לאחר שהרבי מלובביץ נפטר,או לא,על 4 פגישות עם הרב הזה שהחלו ב-11:30 בלילה ונמשכו עד כמעט 4 בבוקר.
  גורן שאל אותו מדוע אינו מבקר בארץ.
  כל פעם הוא נימק בנימוק אחר וגורן עצמו מעיד על הרגשתו לגבי ההסברים.
  התשובה לאחר הפגישה הראשונה:מאז שהפך לנשיא חב"ד הוא לא יצא מלובביץ.הכיצד-תמה גורן,הרי אתה בניו יורק.הסביר הנשיא שהם העבירו את לוביץ לניו יורק.התשובה הפליאה את גורן והוא היקשה:הרי הרבי יוצא לעתים קרובות כשהוא הולך לקבר הנשיא הקודם,חותנו.התשובה-הם הקימו מעין מסדרון בין בית הרב
  המשך

 21. אבנר
  #21

  המשך
  ואחוזת הקבר.גורן מספר:"בלעתי את הדבר איכשהו".
  בפעם השניה פילפל המשיח הסבר "הילכתי" מפולפל וגורן אמר:"קיבלתי את דבריו בשתיקה וללא ויכוחים".
  בפעם השלישית טען שכל נשיאי חב"ד לפניו לא ביקרו בארץ וזה סימן ש:"…ישנם עיכובים מן השמים לנשיאי חב"ד שלא יעלו לארץ".גורן שהעיד שאינו בקי היטב בעינייני חב"ד סיפר:"בלעתי את דבריו ונפרדתי ממנו בשתיקה".
  גורן סיפר לחבדניקים בארץ על ההסבר שנתן לו המשיחואז סיפר אחד הרבנים שהרבי השישי,חותנו של השביעי ביקר גם ביקר בארץ והתפלל בחברון על קברי האבות.

 22. אבנר
  #22

  המשך
  ברביעי במשיח אמר בעצמו שהוא כמובן יודע על ביקור קודמו בארץ אבל היות וקברי הקודמים מצויים ברוסיה הוא אינו יכול להביא בפניהם את מכתבי המאמינים השולחים אליו בקשות כדי שיעבירן לקודמיהם,לכן נסע לקברי האבות בחברון כדי לשלוח משם את בקשות המאמינים.
  הוא השביעי,יש לו את הקבר של השישי כך שאינו צריך לנסוע לקברות האבות בארץ.
  כשסיפר זאת לחבדניקים בארץ הם אמרו שזו כנראה הסיבה האמיתית.
  פרופ' יוסף שלמון כותב באחר ממאמריו אודות הויכוחים במחצית השניה של המאה ה-19 בקרב חובבי ציון הדתיים ודתיים מחוץ להם
  המשך

 23. אבנר
  #23

  המשך
  אם מותר/אסור הלכתית לחזור לארץ לפני בוא המשיח,מה שמוגדר "השיבה הנסית",כלומר באמצעות המשיח לעומת "השיבה הטבעית",כלומר,נניח,לרכב על חמור,שהרבי השני לשושלת פרסם קונטרס ובו קבע שהקיום היהודי בגולה מבטא את רצון אלוהים ולכן כל מי שחוזר בדרך הטבעית פועל נגד רצון האל ויותר מכך,הוא קבע שלכן גם כל מי שחי בארץ ישראל חייב לעבור/לשוב לגולה.
  בכך הוא היה הקיצוני בין המתנגדים לחובבי ציון.
  לדעתי הוא פשוט רצה לחיות בנוחיות של החיים עם סיר הבשר.
  והוא גם הכיר את אחיו.
  ואי ההענות לכמיהה יוצרת תלות-חכם המשיח.

 24. דב אהרונוב
  #24

  לאבנר 23

  תלוי איזה חמור.אם זה חמור גזעי עם מגילת יוחסין מרשימה של כמה דורות מותר לרכב עליו בדרך לארץ ישראל.וכך גם לגבי רכיבה על פרה אדומה בתנאי שנבדקה כדת וכדין על ידי הב"גץ.(כלומר שאין בה כתמים לבנים ישמור השם).

  כך קבע האדמ"ור מיהופיץ הגדול בתורה,צדיק הדור ומי אנחנו הקטנים שנחלוק עליו.

 25. דב אהרונוב
  #25

  טעות דפוס:
  בשורה השניה הכוונה היא, כמובן,"לרכוב" ולא כמו שכתוב שם.

 26. אבנר
  #26

  תוספת חשובה לתגובתי 19
  מסיפורי ההיתרים המיוחדים שמעניקים רבנים לצאן מרעיתם לעבור על חוקי התורה וההלכה,וסרובם לשנות בהם אפילו בדל של פסיק היא היא ההוכחה לדברי.
  מדוע?
  עצם הצורך בהתר מיוחד מעיד שהחוקים אינם מיועדים לבני אדם-הם מיועדים לנותני ההכשרים וההיתרים.
  האדם החי,האנושי,המתענה בקשיי הקיום ניתקל על כל צעד שהוא עושה שעליו לעבור על חוק זה או אחר והוא משותק.
  ואז מגיע הגואל=המשיח-איזה רבי,נציג אלוהים עלי אדמות המקשיב למצוקתו,מפלבל בעיניו כלפי שמיא,פוסק את שפתיו,מנענע את ידיו וממציא להסכן התר לחיות.

 27. שרה
  #27

  לדב אהרונוב 24

  רבנים מקבלים הסמכתם לאחר הוכחת חכמה וידע נרחב בהלכה.

  שאלת רב נעשית במקרה של ספק.
  במקרה של ספק בשל מראית עין, לעיתים פסק ההלכה יתפרסם.

  הטענה של ״הכשרת השרץ״ – אין לה על מה להסתמך.

  כדאי ללמוד, למשל, על פעילות רבני ומהנדסי מכון ״צומת״.
  כדי להעריך פעלם, כמובן יש צורך בידע הלכתי.

 28. מנחם שטיין
  #28

  לאבנר 19
  מה שכתבתי ב 18 עלדבריך ב 10 נשאר תקף גם עך דבריך ב 19.
  לא הראית שיש איזה כאן חילול שבת .
  וכל מה שאתה עושה זה שאתה שוב מנסה להפגין איזה כשרון לקלל ולגדף בנושא שאין לך בו שום ידע .
  כל כתיבתך לא תורמת כלום.

 29. מנחם שטיין
  #29

  כמו שרה 27 גם אני פונה אליך דב אהרונוב.
  ומבקש ממך מאוד לענות פשוט וישר מה שאתה רואה באמת, כדי שזה יתרום לכל הקוראים בפורום לראות נכון את החברה בארץ.
  אבנר קובע ב 19:
  "בהנחה שאתה דתי מסוג כלשהו אז כמו שכתבתי-הכל מתחיל ונגמר אצלכם עם כוח שליטה וכסף ולהשגת מטרות אלו השמיים הם הגבול" .
  1. אתה מסכים שזה בדיוק הפרוטוקולים של זקני ציון?
  2. אם אתה מסתכל על מה שקורה באמת על דתיים שאיתך באוניברסיטה טכניון בחיפה ויש המון כאלה כאלה,הוראית הרבה בצבא,ודתיים שבוחרים מקומות קשים לגור, זה נכון מה שאבנר כותב ?

 30. דני
  #30

  "רוב החכמים התנגדו לעמדת רבי עקיבא".

  לא ברור על מה הסתמך הכותב. מי שאמר "עקיבא עשבים יעלו בלחייך" היה תנא אחד, כמעט אלמוני – בן תורתא, ולא "רוב החכמים".

 31. גדיש פלג
  #31

  הדיון ההלכתי מקומו בישיבות ולא בצד שמאל.
  בצד שמאל צריך להבהיר:
  1. האדם יוצר את אלוהיו (ויש הרבה) ולא להפך.
  2. האמונה באלוהים אינה אלא אמונת ההבל הנפוצה
  ביותר.
  3. כל הספרות הדתית היא יצירה אנושית.
  4. כל החוקים הדתיים הם "מצוות אנשים מלומדה".
  5. בחברה דמוקרטית בני אדם קובעים את החוקים.
  6. הסובלים מהפרעה טורדנית-כפייתית וכאלו,
  שמסיבות אחרות רוצים להטיל על עצמם מגבלות,
  חוקים וטקסים נוספים, יכולים לעשות כן, בתנאי שלא ייחסו לחוקים האלו קדושה ולא ינסו לכפות אותם על זולתם.

 32. מנחם שטיין
  #32

  לגדיש פלג הנכבד .
  (על תגובתך 31 שבעקבות תגובה 29)
  נא ענה בהגינות.
  אילו ההכרזה:
  "הכל מתחיל ונגמר אצלכם עם כוח שליטה וכסף "
  היתה נכתבת באתר זה לא לגבי יהודים דתיים אלא לגבי אזרחי המדינה המוסלמים!
  היית רואה מחובתך כאיש צדק חברתי, לצאת נגד כתיבה שכזו?
  או שהיית כותב משהו דומה למה שכתבת עכשיו?

 33. דב אהרונוב
  #33

  לגדיש פלג 31,סעיף 2:

  שאלתי לפני שנים רבות מאוד את אמו של חברי מנעורים למה היא מבזבזת כסף כל שבוע על כרטיס הגרלה עם הסתברות קרובה לאפס לקלוע ולהרוויח הון.הרי זה הבל ורעות רוח.

  תשובתה:

  "לא מדוייק-אני קונה תקווה לשבוע".

  האנשים ש"המציאו" את מושג האלוהות,את מושג גן העדן ואת שאר מה שאתה מכנה -בצדק מסויים-"הבלים"הכירו היטב את נפש האדם.קלטו לעומק את העובדה שכל אדם כמעט שואל את עצמו מדי פעם במשך חייו:מה התכלית של כל אלה?
  בשביל מה אני טורח כל כך אם הסוף ידוע מראש?
  "המצאת" רעיון האלוהות נותנת מענה.

 34. דב אהרונוב
  #34

  למנחם שטיין 32

  תגובית 33 שלי כתבתי לפני שראיתי את פנייתך האישית אלי,כלומר תגובית 33.
  תגוביתי 32 מראה על יחסי השונה לדת לעומת אבנר.
  ארחיב בנושא-אף כי כתבתי בעבר לא מעט באתר הזה על הנושא המהותי.
  אני מבחין היטב היטב בין יחסי לדת ויחסי לאלו שמשתמשים בדת באופן לא ראוי.
  בנושא יחסי לדת:
  אני עצמי מאמין במשהו שהוא "מעבר לנו".יש דברים מופלאים בעולמנו שלדעתי לא ניתן להסבירם בהגיון.בין זה ובין קיום מצוות אין כל קשר בכלל.

  אני נגד קשר בין המדינה והדת.מתנגד לקשר הזה באופן עמוק.מדינת הלכה רעיון מסוכן בעיני.

 35. דב אהרונוב
  #35

  המשך
  שאלה שבג"ץ טיפל בה ואף היא קשורה לנושא:
  באם יש לאום יהודי שמקיף את הערבים והיהודים כאחד?
  השאלה היא מאוד בעייתית.וטוב עשה בג"ץ כשלא קבע עמדה נחרצת בנושא.
  הקושי המהותי נובע מכך שהמושג"יהודי" נתון לפירושים גמישים.הן דת והן לאום.הלאום הצרפתי (למשל) מורכב לדעת רוב הצרפתים מהאנשים החיים בצרפת,
  האם גם בישראל זה כך?
  ממש לא!
  וזאת בגלל הקושי-הלשוני אם תרצו-הנובע ממה שאמרתי לעיל בעניין אי הבהירות של המושג "יהודי".
  הדתיים הקיצוניים הפכו את הדת למשהו מעוות לחלוטין-משתמשים בדת על מנת "לחלוב את המדינה".

 36. דב אהרונוב
  #36

  המשך
  אפשר להמשיך לדון רבות בנושא המרגזי והמהותי הזה.לא אעשה זאת כאן.רק אזכיר שוב את ספרו הכה מעמיק של השופט העליון חיים כהן:"מיהו יהודי".בספר (כשש מאות עמודים!)המחבר
  הדגול (שאגב נפגע מאוד אישית בהיותו כוהן שרצה להינשא לגרושה וסורב)מפתח תיזה מעמיקה ומנומקת,נועזת ומרחיקת לכת המנתקת כמעט כליל את המושג יהודי מהדת!
  לניתוק הזה הכה מעניין ומרתק ישנה השלכה בעלת משקל גם ל"חוק השבות"אותו מנצלים חלק מהדתיים החרדים הקיצוניים לביסוס האינטרסים הטפיליים שלהם בנושא ניצול המדינה מבחינה כלכלית.

 37. מנחם שטיין
  #37

  לאהרונוב
  לדעתי חשוב מאוד קודם כל לדעת עובדות.
  פרט חשוב שלא ענית עליו,
  שאלתי אותך ב 29:
  אם אתה מסתכל על הדתיים שאתה מכיר בעולם בעצמו, חוקרים מרצים וסטודנטים ואנשי מנהלה בטכניון, ודתיים שהכרת בצבא ובכל מיני מקומות,
  נכון להגיד עליהם,כמו שכתב אבנר ש:
  "הכל מתחיל ונגמר אצלם עם כוח שליטה וכסף" ?

 38. דב אהרונוב
  #38

  למנחם 37

  אתה מנסה לערב אותי בעניין: "עד כמה דעותי דומות לאלו של אבנר"
  לא מעוניין להיכנס לנושא של השוואה בין מדיעות שלי ושלו.זה ממש לא חשוב.

  אתה לוחץ ומתעניין אז אומר לך שני דברים הקשורים:

  1)אצלנו בפקולטה יש מספר לא מבוטל של אנשי סגל דתיים.אחד שאני מכבד ודם ידיד-הוא איש מוסר ועקרונות ממדרגה גבוהה ביותר.הוא נוטה שמאלה בדיעותיו.חש רתיעה עמוקה מהדתיים הקיצוניים החרדים.טוען שהנזק מהם לעניין הדתי הוא ענק.היה חבר ב"מימד".

  2)דתי אחר בפקולטה הוא איש קיצוני לצד ימין.אני ביחסים טובים איתו על אף דיעותיו

 39. דב אהרונוב
  #39

  שתי טעויות דפוס שמצאתי:

  1)שורה שלישית בתגוביתי האחרונה:צריך להיות"הדיעות".

  2)שורה חמישית:קרא-"וגם" ולא כמו שכתוב.

 40. מנחם שטיין
  #40

  לדב 38 אני ממש לא פונה אליך בענין דימיון לאבנר.לא הייתי מעליב אותך בלחשוב שאתה דומה לו.
  אבל אני שואל בשביל לדון בשינאה בלי גבול ובלי שום בסיס ליהודים הדתיים הלאומיים שנהיתה כאן לגיטימית ושרואים אותה ולא מוחים.
  כתבתי ב29 1 שמה שהוא כותב על היהודים הדתיים על כסף וכוח ושלטון זה בדיוק הפרוטוקולים. יוסי קליין כתב בהארץ שהדתיים הלאומיים מסוכנים יותר מערבי שבא לדרוס כמו בארמון הנציב רק שלא חוקי להרוג אותם, ומסכימים איתו.
  ומה שבעצם אני שואל זה איך שאיש כמוך רואה את כל זה ולא מוחה.
  איך אתה רואה את זה?

 41. דב אהרונוב
  #41

  מנחם שטין 40

  רק עתה ראיתי את תהתגובית שלך.
  תודה על ההערכה שלך אלי ולדיעותי.
  ולעצם העניין אקצר עקב השעה המאוחרת.

  אני נגד הכללות באופן תקיף ביותר!
  ולזה רמזתי באופן עקיף בתגובתי על דמותו של חבר "מימד"-אדם דתי שאני מעריץ ממש.
  ולא רק עקב דיעותיו אלא בגלל אישיותו הנפלאה,רמת המוסר שלו,מצפונו ויושרו הבלתי ניתן לערעור. יש את כל צבעי הקשת בכל חברת אנשים.

 42. אבנר
  #42

  אמא תרזה-מסכן שלי-דחקו ולחצו אותך כדי שסוף סוף תביע דעה ולא תרעד מפחד שמא תכעיס מישהו.
  כבר כתבתי בעבר על ההבדל בין מי ש"טוב" בפרטים,"עצים" ביער ולכן,מתקשה לראות את העקרונות,את היער.
  יוסי קליין הסביר בראיון עם אמנון אברמוביץ שדבריו מצויים במישור הפוליטי-חברתי ולא האישי.כל האנשים,גם הנפלאים שחלקם מצויים כמעט בגדר הלווניקים וכל המרושעים הזדים והגזענים כמוני, משלשלים אחת ל-4 שנים את הפתק שלהם לקלפי.
  מעשה זה מבטא את דעותיהם,תקוותיהם,מטרותיהם והאינטרסים האישיים והקבוצתיים שלהם.בכך הם בוחרים
  המשך

 43. אבנר
  #43

  המשך
  את הנציגים שלהם ב"בית המחוקקים" ואם הם בקואליציה אז גם בממשלה.
  אותה נפש עדינה יראת שמים ועמוסת מעשים טובים ומוסריים לעילא מסרה בידי נציגיה את הזכות והחובה לפעול בשמה להשגת מטרות הקבוצה אליה הוא משתייך.
  שילשול הפתק לקלפי הוא כמו לחיצה על ההדק-אין דרך חזרה אלא בהצבעה הבאה ועד אז יכול משלשל הפתק לפרוש מחברותו,הרשמית, בקבוצה-זו הסנקציה היחידה עד לסנקציה בקלפי.
  רוצה לומר-הנציגים ימשיכו לפעול כפי ראות עיניהם והבנתם ללא התחשבות במצביע הנהדר שלנו ובדעותיו ובתכונות נפשו העילאיות.
  המשך

 44. אבנר
  #44

  המשך
  מכאן שאין שום רלבנטיות מאיזה שהוא סוג ועניין לאופים של הפרטים המשתייכים לקבוצה מסויימת ולמה שעושים בשמה נציגיה הרשמיים.
  אבל…מסתבר שללא אחת יש גם כאלה שמעמיסים על גבם את הייצוג באופן וולונטרי ומעוללים עוללות מרשימות.
  כאן נשאלת השאלה האם הנשמות הטובות מביעות הסתייגות שלא לדבר על פעולות ממש נגד קבוצות אלו.
  מסתבר שלא,ברוב המקרים, וזה נכון לכככככוווווולללללםםםםם.
  מדוע?
  מסיבות רבות וטובות-חוסר זמן,אי רצון לצאת מהשורה ועוד.
  מרתקת הרגישות העדינה של הר אבן ודומיו לכל פגיעה בהם-זעקות שבר
  המשך

 45. אבנר
  #45

  המשך
  עד לסיפו של אלוהים.
  ולא מבין הנ"ל את ההבדל עליו כתבתי בפתח דברי.
  והוא,ומרעיו,לא רואים גם את דבשתם-גם הם מרבים להכליל דברי שקר,נאצה,הכפשה זדוניים ישר מהפרוטוקולים שלהם לגבי החילוניים אוכלי השרצים ובועלי הנידות,מילא אוכלי השרצים-את זה לא ניתן להסתיר כאשר נכנסים,כמו מנשקת המזוזות מירי רגב שנכנסה למסעדת שרצים,אבל מהיכן שאב הרב הנכבד את הידע מחדר המיטות של החילונים.אולי מכך שהנשים שלהם לא מפרנסות בלניות,כלומר,לא משתכשכות עירומות במקווה תחת עיניהן הבולשות של הבלניות וחשופות לשאלותיהן
  המשך

 46. מנחם שטיין
  #46

  על אבנר 42 43 44
  אבנר קבע כתב ב19 באופן הברור ביותר:
  ""בהנחה שאתה דתי מסוג כלשהו אז כמו שכתבתי-הכל מתחיל ונגמר אצלכם עם כוח שליטה וכסף ולהשגת מטרות אלו השמיים הם הגבול" .
  זו קביעה מכלילה באופן הברור ביותר על כלל היהודים הדתיים שאצלם ,ממש כאמור בפרוטוקולים, הכל כח שליטה וכסף.
  כל המילים שהוא כותב עכשיו אינו משנות כלום . זה מה שהוא כתב.
  הוא כתב שאצל היהודים הדתיים מסוג כל שהוא הכל מתחיל ונגמר בכח שליטה וכסף ולהשגת המטרות השמים הם הגבול!

 47. מנחם שטיין
  #47

  אבנר 46
  כותב לכלל הקוראות בפורום:
  "משתכשכות עירומות במקווה" ,
  זאת בהמשך לכתיבתו החוזרת ונשנית אל הקוראות בפורום: "של מי גדול יותר" .

 48. זיוה
  #48

  מעניינת ההתייחסות מלאת הכבוד מצד שמאל
  אל הערבים הלאומניים הדתיים הפנאטיים.

 49. מנחם שטיין
  #49

  תיקון: אבנר ב 45 כמובן.

 50. אבנר
  #50

  הר אבן-46
  1.חוזר בי:"השמיים אינם הגבול".
  2.לא חוזר בי מדברי המכלילים וכמובן איני מתנצל.
  3.הר אבן-תפנים טוב טוב-אין לכם קושאן על היהדות ועל המדינה שלא הקמתם אבל אתם משתלטים עליה להחריבה ולהאבידה.
  תפנים טוב טוב-לא חייב לכם קוץ קוצו של דבר ועניין.
  4.העוויתות של פילפוליך מעידות בעיקר על כך שאין לך כל תשובה עניינית סבירה ונבונה לדברי.דברי מתארים את התנהלותכם,כאן במדינה,שכאמור לא אתם הקמתם.דברי מצביעים על כפיות הטובה שלכם,אלימותכם הורבלית והמעשית,על הצביעות שלכם והגחמנות המניפולטיבית והדמגוגית שלכם.

 51. מנחם שטיין
  #51

  אבנר 19 חזר על דברי הפרוטוקולים לגבי היהודים (כח שליטה וכסף) כשהוא רק משנה יהודים ליהודים דתיים ומדגיש שכוונתו ליהודים שכאלה מכל סוג .
  קראתי לקורא האחראי לכתוב האם כך הם הדתיים שבמציאות.
  אבנר שמתברר לו ששקר השנאה שלו נחשף , קפץ כהרגלו וטען שלא כתב את זה על דתיים אלא על כאלה שדתיים מצביעים בשבילם. והצמיד התבטאות מינית לקוראות.
  עכשיו חשפתי את ההטעיה והוא בתגובה 50 חוזר לדבריו המקוריים שתואמים את הפרוטוקולים. .
  בסעיף 3 מוחק את חלק הדתיים בהקמת המדינה ( כל מתישבי המושבות היו דתיים , קמו יישובים

 52. מנחם שטיין
  #52

  קמו יישובים דתיים, דתיים רבים לחמו במלחמת השחרור. שני הקרבות מרובי הנופלים היו: כפר עציון מעל 100, הפלוגה הדתית ליד קרית גת 87). אבנר מוחק אותם.
  בסעיף 4. אוסף קשקושים שיגרתי שלו. סתרתי עניינית את כל דבריו.
  הערה: ב10 אבנר בא עם "פצצה" : " הבת של טראמפ קיבלה מרבנים אישור מיוחד לטוס בשבת עם אבא שלה."
  הגבתי מיד ב 18 " הכל נראה סתם קשקוש."
  ואמנם ביום חמישי האחרון פרסם ידיעות שהכל קשקוש. הרב שאליו היא קשורה אמר שכבר כמה שבועות שבכלל לא דיברו.
  ובררו והכל המצאה.

  הפרוטוקולים של אבנר לגיטימים?

 53. דב אהרונוב
  #53

  למנחם שטיין 52

  דויד בן גוריון שגה קשות כאשר לא היה זהיר מספיק בעניין מכסת בחורי הישיבות הנתמכים על ידי המדינה.הוא נכנע ללחץ הרבנים.
  אבל למעשה אין צורך במאות אלפים בישיבות למיניהן.

  המצב כיום בו כל אחד יכול ללמוד בישיבה על חשבון המדינה ללא כל בקרה על מידת הכשאון ועל ההיקף הוא בלתי נסבל.יש לבחור את המוכשרים ביותר ובהגבלות
  על מספר הלומדים.

  יש לנתק את המדינה מהדת במהירןת המירבית.

 54. מנחם שטיין
  #54

  לדב אהרונוב הנכבד 53,
  למה להסיט את הדיון מהדבר הכל כך חמור.
  מדובר כאן על אימוץ הפרוטוקולים של זקני ציון לגבי הדתיים על כל סוגיהם. כך בפרוש.
  אתה יודע שהמוני דתיים עושים כל מאמץ לתת הכל ביחידות קרביות. אתה רואה דתיים תורמים המון, יחד עם אחרים, בכל שטחי החיים ואתה יודע שלא נכון להגיד כמו בפרוטוקולים שמה שמעניין את כל היהודים הדתיים זה רק כח שלטון וכסף.
  בבקשה תדון בזה שהפרוטוקולים נהיו לגיטימיים.

 55. מנחם שטיין
  #55

  ההפניה הבאה יותר רלונטית להצגת מניעי הדתיים:
  http://www.inn.co.il/Articles/Article.aspx/16070
  ארגוני חסד בישראל
  תשעת הגדולים שמחזורם השנתי מעל 10 מיליון ₪. הריהם לפניכם; עזר-מציון (242 מ"ש), יד שרה (100), יד-אליעזר (92), קופת-העיר בני ברק (86), לתת (48), מאיר פנים (43), ועד רבנים לענייני צדקה (43), חסדי-נעמי (37), זכרון-מנחם (11). מלבד ארגון 'לתת' שאיננו מוגדר כדתי כל השאר הם פרי יוזמה וניהול חרדים. ואציין בהדגשה, התיוג מתייחס ליוזמים ולפעילים המרכזיים. הנתמכים – בכל הארגונים – הם ללא הבחנה.

 56. דב אהרונוב
  #56

  למנחם שטיין 54

  אני לא מסתיר את דעותי ואינני חושש להביע אותן.כמו כן אני ממש משוכנע שאתה בשום אופן לא תסכים ל"ערבב חלב עם בשר"
  מדובר בשני נושאים ולא נושא אחד!

  (לכן אמרתי "בשר וחלב").
  שני הנושאים חשובים ואתם השניים שמתווכחים מרות נגעתם בשניהם.
  נושא אחד הוא נושא ההכללות.הבעתי את דעתי בקשר לכך ולא אחזור על זה.
  נושא שני הוא עקרוני וחשוב ביותר:
  התנהלות הדתיים בכל הגוונים.החל מהקיצוניים ביותר עד למתונים ביותר.יש לי בקורת חריפה ביותר על התנהלות חוגים מסוימים של חרדים קיצונים.הבעתי את דעותי באתר על כך.

 57. אבנר
  #57

  הר שטיין-55
  הצגת דוגמה נוספת ליכולת המופלאה שלך לא להבין במה המדובר וגם את המשמעויות הנוספות של דוגמאותיך.
  אירגוני ה"חסד" אכן נובעים מהמשכת התרבות היהודית הגלותית והעתקתה למדינה שבה הנזקקים והנעזרים ע"י אירגונים אזרחיים היו צריכים לא להיות כלל במצב של נזקקים.
  הנזקקות מטופחת ומעודדת ע"י מנהיגיכם/רבניכם מפני שהנזקקות מספקת להם בדיוק את מישאלתם-יוצרת אצל הנזקקים תלות.
  במקום לעודד ולטפח את הפרט ללמוד לימודים שיכשירו את הצעירים להשתלב בחברה מכריחים אותם ללמוד רק לימודי תורה.במקביל מטפחי ובכך
  המשך

 58. אבנר
  #58

  המשך
  במקביל מטפחים אצלם את הערך "פרו ורבו" שבמשולב יוצר אנשים חסרי יכולת לפרנס אפילו במינימום את משפחותיהם ובכך דוחפים אותם לזרועות אירגוני החסד ולזרועות מנהיגיהם הפוליטיים ורבניהם מורי ההלכה.
  כך נסגר עליהם המעגל שלא יצליחו לפרוץ אותו שישאיר אותם בעליבות תלותם בחסד של מדכאיהם.

 59. רות ג.
  #59

  אבנר 57 58

  מסיעים חולים לטיפולים, משאילים ציוד רפואי, עוזרים לילדים חולי סרטן, מושיטים עזרה ראשונה על אופנועים, ועכשיו מתקנים מכוניות תקועות בחינם.
  לכולנו, מהציבור שלנו ומשלהם עוזרים מתנדבים חרדים בתחומים האלה ובעוד תחומים.

 60. נעמיט
  #60

  שתיקה כהודאה דמיא?
  אין ולו 1 שמנסה להפריך את זה:

  http://on-the-left-side.org.il/%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%9F-%D7%9E%D7%A1%D7%AA%D7%AA%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%95%D7%94%D7%91%D7%99-%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%90%D7%9E%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9D/

  וצודק פרופ' איסר – בסוף נחזור ל – "כי מציון תוצא תורה".

 61. אורנה חן
  #61

  אבנר 57 ממש משיג שיאים חדשים בלכתוב סתם.
  אבנר כותב שיד שרה למשל עוזרים בגלל "שהנזקקות יוצרת תלות" .
  זה פשוט המצאה שהוא ממציא ורוצה שנאמין לו. אבל מהניסיון זה ממש לא נכון. אין מהם שום רמז בכיוון כזה.

  ויש גם ארגון דתי שניקרא פעמונים שממש מסייע ומלמד משפחות איך לנהל משק בית במסגרת התקציב שיש להם ודוקא לא להיכנס לחובות ולא להיות נזקקים. וזה לכולם בלי שום הבדל .
  ממש ממש להפך ממה שאבנר מרשה לעצמו לכתוב ולהטעות את כולם רק בשביל השינאה שלו.

 62. אורנה חן
  #62

  ועד לכמה הדמיונות של אבנר מגיעים אפשר לראות מזה שהוא מתנפל על הארגון הדתי אפרת שמסייע לכל אשה , גם חילונית , שמוכנה להמשיך הריון שלה. וממציא לו מהדימיון שלו כל מיני הסברים משונים, בשביל שישנאו את הדתיים שרק עוזרים בלי להרויח כלום.

 63. מנחם שטיין
  #63

  לנעמיט #60
  את שוב מביאה משהו ששמעת מיהדות, כשהמובן שלו אחר.
  הכלל 'שתיקה כהודאה' זה תמיד רק כשמישהו בוחר מרצונו לשתוק, אבל לא כשיש הגנה על הכבוד של כותב/כותבת מאמר ולא מפרסמים תגובה ושמראה שמה שכתוב במאמר זה מופרך לגמרי.

 64. נעמיט
  #64

  מזל שאת הציונים שלי קיבלתי מרבנים גדולים יותר מ"הרב שטיין". אחרת אנא הייתי באה.

 65. מנחם שטיין
  #65

  על 64
  כשאדם מהלל את עצמו לגבי איזה תחום,זה רק כשהאחרים לא מהללים אותו בתחום הזה, ויש להם סיבה טובה.ץ
  ולכן כנראה העצה בתנך (משלי כז ב ) :
  יהללך זר , ולא פיך.
  ( השאר לאחרים להלל אותך ואל תהלל את עצמך)

  אך יש כאלה שלא יודעים לקרוא פסוק , ומתבלבלים וקוראים את הפסוק הזה כך:
  יהללך זר, וָלֹא , פיך !
  ( האות ו' בקמץ)
  אם מישהו אחר לא מהלל אותך – הלל את עצמך!

הוספת תגובה

הקוראים מתבקשים להגיב בסגנון ראוי. תגובות עם דברי בלע לא יפורסמו.
מספר התווים בתגובה מוגבל ל - 500.


XHTML: ניתן להשתמש בתגים אלו: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>