מהי באמת דמוקרטיה? 

מאת: נעמי וגבי שפר – עובדת-סוציאלית ופרופ' למדע המדינה

אנחנו חיים ב"דמוקרטיה אוטוריטארית", סמכותנית: נתניהו שולט במרבית ההחלטות וההתרחשויות בתחומים הפוליטיים והביטחוניים, וגם נגרר על-ידי הקיצוניים כדי לשמור על מעמדו.

 

 

 

במדינות רבות מתרחשים בשנים האחרונות שינויים שונים – באידיאולוגיה, בחברה, בפוליטיקה, בכלכלה, ובעקרונות ההשתייכות של האזרחים. לאור השינויים האלה, עולה השאלה בדבר מצב המערכת הפוליטית בישראל: מהי מהותה של דמוקרטיה לאמיתה? באחרונה מתרבות בספרות המקצועית ובאמצעי התקשורת ההגדרות לגבי מהות הדמוקרטיה.

 

 

אחת ההגדרות היא "דמוקרטיה פורמאלית", רשמית. לפיה, יש אמנם בחירות לפוליטיקאים, אולם בידי הנבחרים מצויות האפשרויות לקבל החלטות באמצעות מנגנונים כבתי-נבחרים, ממשלות ורשויות מקומיות – ללא כל הכרח להתייעץ עם האזרחים.

 

 

הגדרה עכשווית נוספת נקראת על-ידי מבקריה "הדמוקרטיה האוטוריטארית", הסמכותנית. לפיה, דמוקרטיה מתמקדת ביכולת ה"מנהיגים" לנהל את ענייני הקהילות המקומיות והמדינות רק על פי דעתם.

 

 

גישה אחרת היא ההבחנה בין "דמוקרטיה ליברלית" לבין "דמוקרטיה טוטליטרית", רודנית: הבחנה בין משטרים שבהם המנהיגים מביאים בחשבון את רצונות האזרחים – לבין משטרים שבהם המנהיגים אינם מתייחסים לצרכי האזרחים.

 

 

קיימים גם משטרים המכונים "דמוקרטיים לאומניים", המעניקים זכויות שליטה רק לבעלי השקפות לאומניות קיצוניות. חלים בה גם תהליכי הדתה – השתלטות מנהיגים דתיים על השלטון במדינות שבהן המשטר הוא דמוקרטי רק למראית-עין.

 

 

פרשנויות בעייתיות כאלה על מהות המשטר, במדינות המגדירות את עצמן כדמוקרטיות – אופייניות גם לישראל. הגדרת "הדמוקרטיה הפורמאלית" אופיינית להערכת הדמוקרטיה הישראלית על-ידי צופים שאינם בוחנים את המצב לעומקו. הם לא יכולים להשפיע על התהליכים הפוליטיים, הכלליים והשלטוניים בישראל, ועל ההחלטות המתקבלות ומבוצעות על-ידי המנהיגים.

 

 

אין ספק שבישראל ההגדרה "דמוקרטיה אוטוריטארית", סמכותנית, תקפה ביותר. ב-10 השנים האחרונות נתניהו אמנם שולט במרבית ההחלטות וההתרחשויות בתחומים הפוליטיים והביטחוניים, אך גם נגרר בהחלטותיו על-ידי הקיצוניים, כדי לשמור על מעמדו. כל מערכות השלטון מונחות ומופעלות על-ידי ראש הממשלה ומקורביו, ואין ספק שבישראל הדמוקרטיה איננה "ליברלית". בישראל אין התייחסות דמוקרטית-ליברלית, המשתפת בנושאים הפוליטיים, הכלכליים והחברתיים את כלל האוכלוסייה – כולל נשים, קבוצות אתניות, פלסטינים וכולי. לכן, ניתן להגדיר את מדינת ישראל כדמוקרטיה "טוטליטרית", רודנית. תהליכי הלאומנות וההדתה בישראל פוגעים קשות במהות הדמוקרטיה הליברלית.

 

 

לפיכך, חייבים לחפש את המשמעות הבסיסית ביותר של דמוקרטיה, ולהקנות אותה לאזרחי ישראל.  חייבים לצפות שהישראלים, על כל המאפיינים האישיים והחברתיים שלהם (גברים ונשים, יהודים ופלסטינים, עשירים ועניים, אזרחים ותיקים וחדשים, דתיים וחילוניים וכולי) – ידעו מהי המשמעות הבסיסית של משטר דמוקרטי ויפעלו לממשו.

 

 

באופן בסיסי ומשמעותי, "דמוקרטיה מהותית" מוגדרת כיכולת המלאה של כל אזרחי המדינה לקבוע את המדיניות של השלטון. יש צורך במפלגות שמארגנות את כל האזרחים ופועלות למענם, יש צורך במוסדות שלטון הנענים לכל האזרחים, יש צורך בחלוקת תפקידים שלטוניים, ואסור שיהיו  טוטליטריים, רודניים. יש לדחות תהליכי לאומנות והדתה, הקובעים את דפוסי השלטון והתנהלותו בישראל.

 

 

לפיכך, יש להעניק את המדיניות, ואת דרכי ההתנהלות, של המערכות החברתית, הפוליטית והכלכלית; ולשנות את דפוסי היסוד בדרכים שתהיינה מקובלות על האזרחים. ההגדרה של דמוקרטיה אמתית כזו היא "דמוקרטיה ישירה". הליכה בדרך זו תשפר את מצב האזרחים ולא תאפשר השתלטות של פוליטיקאים בודדים ומקורביהם על המערכת המדינתית. הליכה כזו גם תתגבר על הצרות המאפיינות את ישראל היום: חוסר שוויון חברתי וכלכלי, הפליית קבוצות – בעיקר קבוצות מיעוט, העדפת האינטרסים של פוליטיקאים ומקורביהם – ושחיתות.

 

 

אזרחי ישראל, והארגונים החברתיים והפוליטיים המייצגים אותם – חייבים לפעול מיידית, ובאופן משמעותי, למימוש הכרחי זה של הפוליטיקה כאן.

 

 

12 תגובות עד עתה

 1. דב אהרונוב
  #1

  המאמר מתקשר היטב להצעתה של מירב מיכאלי לחוקק חוק -כמדומני חוק יסוד-שיחייב את ראש הממשלה למנות לו ממלא מקום.
  הימין טירפד את ההצעה ב-11 לינואר,כלומר לפני כחצי שנה.העובדה ששרי הימין נכנעו לנתניהו אפילו בנושא הזה מראה עד כמה השליטה של נתניהו בשריו גדולה.

  כשמעיינים בויקיפדיה, אפשר להיווכח שמינוי ממלא מקום לראש הממשלה, או סגן,היה מובן מאליו במשך כל שנות המדינה.
  ואומנם,במדינה כשלנו איך ייתכן מצב שאם חלילה ראש הממשלה אינו יכול למלא את תפקידו במפתיע-נוצר וואקום מדאיג בו קיים מאבק על השלטון.
  המשך

 2. דב אהרונוב
  #2

  הצעתי כאן-ואני חוזר שוב על הצעתי-שהתנועה לאיכות השלטון תפנה לבית המשפט העליון בתביעה לאלץ את הממשלה לתת הסבר סביר מדוע לא יחוקק חוק כזה:דהיינו חוק המחייב את ראש הממשלה למנות לו ממלא מקום למקרה של נבצרות פתאומית של ראש הממשלה.

  אזכיר,שלפי האינפורמציה בויקיפדיה,ישנם הסברים מפורטים בנושא של משך הזמן שבו ממלא המקום
  הופך לראש ההמשלה בפועל.זה קורה, כמדומני,אם נבצר מראש הממשלה לחזור לתפקידו תוך 30 יום.
  כל הדיון המפורט שם מוכיח שבעצם העובדה שאין חיוב של ראש הממשלה למנות לו ממלא מקום-הוא תוצאה של שגגה.

 3. מגיב לתומו
  #3

  צר על שעלי לבטל את מסקנתם של כותבי המאמר הקובעים לאחר הצגת ההגדרות השונות כי אצלנו קיימת דמוקרטיה סמכותית. הבל הבלים. לראש הממשלה אין סמכות. הוא מתאים דפוסי חשיבותו התנהגותו וקבלת החלטותיו בהתאם למידת רצונם של נציגי המעמד הרבני בישראל. כלומר – אנחנו גולשים במהירות למדינה תיאוקרטית/איראנית בה נקבעים דפוסי חיינו על פי החלטות רבנים ומידת תאוצת ההדתה שהיא הרס הדמוקטיה. יהדות דתית מעולם לא תחיה בשלום עם דמוקטיה, פרט לסממנים חיצוניים לצורך קישוטי בלבד. אנחנו בצרות ארורות.

 4. דויד סנדובסקי
  #4

  מצב הדמוקרטיה הישראלית – בהידרדרות תהליכית.

 5. אבנר
  #5

  דת ומדינה הן "תרתי דסתרי".כל הקפדריות והפליק פלאקים וההתפתלויות לא יחברו ויאפשרו קיום מכובד ביניהן.
  דת שואבת סמכותה ממקור חוץ מדינתי,חוץ עולמי,ממקור טרנסצנדנטי,קוסמי ואינה מכירה בשום סמכות מעליה,בוודאי לא של אדם או חבר אנשים.
  את הסמכות הזו מאמצים ומנכסים לעצמם אלו שבחרו את עצמם כשליחיו ויודעי נסתרותיו כתוצאה מכך שהם מקיימים עימו קשר ישיר.
  מאחר וחוקי המדינה החילוניים מבוססים ומתנהלים על ערכים מנוגדים הדתיים מנצלים זאת כדי לרכוש עמדות כוח וברגע שזה יהיה אפשרי יבטלו את הדמוקרטיה מכל וכל.

 6. גיל
  #6

  שהבית נשרף הכי מומלץ לדון בשאלת "אמצעי כיבוי האש הנחוץ". חשוב שנבין היכן אנו חיים. חשוב שזה יהיה אקדמי. אבל פעולה כדי להביא לתיקון של המצב הלא דמוקרטי? הכותבים הנכבדים שמעו על שלטון הרוב וזכויות המיעוט? כדרישת מינימום להגדרה דמוקרטיה? היכן הן מצאו מצב כזה? בבקשה שיספרו לנו היכן? בין הים התיכון לגבול הירדן אין מצב כזה בעליל. אז על מה הדיון האקדמי על אודות אבחנות דקות של סוגי דמוקטיה? איפה יש דמוקרטיה?

 7. דב אהרונוב
  #7

  לגיל 6

  מסכים שחשוב לפעול ולא רק לדון בדברים.
  כל אחד תורם בדרכו הוא.
  אבי גבאי התראיין היום אצל רזי ברקאי.הוא קרא לראש הממשלה להתפטר:
  הזכיר שביבי קרא לאולמרט להתפטר עקב התנהלות שאינה עולה בקנה אחד עם הגינות ועם טובת המדינה.

  אמר לביבי שהוא חייב להתפטר בגלל המחדלים המוכחים עד כה וזאת בלי קשר אם יואשם בפלילים או לאו.
  ברוח דומה התבטאה ציפי לבני.
  אם כי השקפותיהם הפוליטיות אינן זהות-שניהם מצטיירים בציבור כבעלי אינטגריטי ואומץ.
  אני חושב כמוהם שהשחיתות הציבורית
  היא הסכנה הבולטת ביותר כרגע.בה יש להתמקד.

 8. דב אהרונוב
  #8

  המשך

  עיינתי עתה בגוגל כדי לבדוק יותר בפירוט למה כיווו אבי גבאי בדברין היום אצל רזי ברקאי בגלי צהל:

  אנא הקליקו (ותקבלו ציטוט בגוגל מ-2008 , עת עדיין כיהן אולמרט כראש ממשלה):

  "צפו,מה באמת חושב נתניהו על ראש ממשלה בחקירה?"

  ציטוט משפט מתוך דברי נתניהו (ראו בקטע הזה בגוגל שהזכרתי):

  "קיים חשש,אני חייב להגיד,אמיתי ולא בלתי מבוסס,שהוא(אולמרט,ד.א.)
  יכריע הכרעות גורליות על בסיס האינטרס האישי של הישרדות פוליטית ולא על בסיס האינטרס הלאומי".

  על זה נאמר:"יודע צדיק נפש בהמתו"
  (וגם את נפשו שלו עצמו).

 9. אבנר
  #9

  בעיר ליל הושלך ספל פלסטיק ליד אשפתון במרכז כיכר גדולה בה הסתובבו אנשים רבים.
  ראו מה קרה

  https://www.youtube.com/embed/1RA5ATFOdwo

  כמעט כמו אצלנו.

 10. שרה
  #10

  דב אהרונוב 8
  אתמול בערוץ 10 – הקריין מדבר על הצוללות כשברקע
  נראים נתניהו ורעייתו בביקורם בצרפת. בתחכום, כאילו בטעות, שהרי זה הנושא הבא.
  שיטה ידועה של שטיפת מח.

 11. אבנר
  #11

  רשימת "זהות" של פייגלין פירסמה את זהות 25 המתמודדים בפריימריז לכנסת.

  http://www.srugim.co.il/205687-%D7%90%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%96-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%AA-%D7%96%D7%94%D7%95%D7%AA

 12. דב אהרונוב
  #12

  ל-11

  אני תפילה שהם יזכו בלא מעט קולות אבל פחות מאחוז החסימה.זו דרך מצויינת להחלשת הימין הקיצוני ההזוי והמסוכן.

הוספת תגובה

הקוראים מתבקשים להגיב בסגנון ראוי. תגובות עם דברי בלע לא יפורסמו.
מספר התווים בתגובה מוגבל ל - 500.


XHTML: ניתן להשתמש בתגים אלו: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>